سنجش میزان کارآفرینی سازمانی - مطالعه موردی
39 بازدید
محل نشر: علوم مدیریت دانشگاه آزاد تبریز » زمستان 1386 - شماره 3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی