طراحی سیستم مدیریت پر تفولیوی وامهای بانکی با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی
35 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه اقتصادی » زمستان 1385 - شماره 23
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی